Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Giáo viên có thể đạt Chiến sỹ thi đua mà không cần sáng kiến

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Hiện hành, giáo viên muốn đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở bắt buộc phải có có sáng kiến. Tuy nhiên, theo Luật Thi đua, khen thưởng 2022 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2024) đã không còn yêu cầu bắt buộc phải có sáng kiến.

Cụ thể, Điều 23 Luật Thi đua, khen thưởng 2022 quy định danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” để tặng cho giáo viên đạt các tiêu chuẩn sau đây:

(1) Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”;

(2) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có sáng kiến được cơ sở công nhận hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được đơn vị công nhận.

Theo quy định trên thì để đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở phải đạt 2 tiêu chuẩn “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến” và được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có sáng kiến.

Trong khi đó, theo quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng 2003 thì để đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở bắt buộc giáo viên phải có:

“Có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận."

Quy định này cũng đảm bảo thống nhất với quy định về đánh giá, phân loại viên chức theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP.

Cụ thể, viên chức được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cũng không cần có sáng kiến.

VB tổng hợp

Các tin khác