Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Hướng dẫn tiêu chí quy hoạch đối với xã nông thôn mới

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2307/BXD-QHKT ngày 27/6/2022 hướng dẫn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025, trong đó có hướng dẫn tiêu chí về quy hoạch.

- Trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch chung xây dựng xã, quy định quản lý đồ án quy hoạch chung xây dựng xã thực hiện theo quy định tại:

+ Điều 30 Luật Xây dựng 2014;

+ Mục 3 Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015;

+ Nghị định 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019;

+ Thông tư 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017.

Lưu ý: Các chỉ tiêu trong đồ án quy hoạch chung xây dựng xã phải đảm bảo tuân thủ QCVN 01:2021/BXD và quy hoạch xây dựng vùng huyện đối với xã thuộc huyện, quy hoạch chung đô thị với xã thuộc thị xã, thành phố.

- Quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn trong đồ án quy hoạch chung xây dựng phải đảm bảo nguyên tắc:

+ Về vị trí là khu vực đầu mối giao thông chính của xã nhằm kết nối, vận chuyển hàng hóa an toàn, thuận lợi, đảm bảo khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường cho khu dân cư.

+ Về quy mô phải đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, trên cơ sở nhu cầu phát triển kinh tế thực tiễn của từng địa phương,...

Xem chi tiết tại Công văn 2307/BXD-QHKT ngày 27/6/2022.

VB Tổng hợp

Các tin khác