Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Cho vay hỗ trợ nhà ở hộ nghèo dân tộc thiểu số không quá 40 triệu đồng/hộ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ 2021-2025. Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2022.

Nghị định quy định rõ, đối tượng vay vốn phải đáp ứng đủ các điều kiện gồm: Cư trú hợp pháp tại địa phương và có tên trong danh sách hộ gia đình được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Thành viên đại diện vay vốn của hộ gia đình từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; Có phương án vay vốn phù hợp với mục đích sử dụng vốn vay.

Khách hàng được vay vốn để sử dụng vào việc trang trải chi phí xây mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở.

Ngoài các quy định trên, Nghị định số 28/2022/NĐ-CP cũng nêu rõ, mức cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng vay vốn thỏa thuận nhưng không vượt quá 40 triệu đồng/hộ.

Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng vay vốn thỏa thuận, nhưng tối đa là 15 năm. Trong 5 năm đầu, khách hàng chưa phải trả nợ gốc.

Mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo bằng 3%/năm; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Ng. Khang (Theo NĐ)

Các tin khác