Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Quảng Ninh: chính sách hỗ trợ sản xuất năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Năm 2023, huyện Quảng Ninh tiếp tục có chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Theo đó, huyện hỗ trợ 40% giá thuốc diệt chuột Racumin, Gimlet 0,2 GB; hỗ trợ 100% giá giống cây trồng mới thử nghiệm.

Huyện hỗ trợ 50% giống lúa cho đồng bào Vân Kiều 2 xã Trường Xuân, Trường Sơn gieo trồng năm 2023, định mức hỗ trợ tối đa không quá 100 kg/ha. Hỗ trợ sản xuất lúa theo hướng hữu cơ và bao tiêu sản phẩm, diện tích từ 10 ha trở lên hỗ trợ 1,7 triệu đồng/ha (Trong đó hỗ trợ cho hộ dân 1,5 triệu đồng/ha, hỗ trợ cho công tác chỉ đạo của hợp tác xã, thôn 200.000 đồng/ ha).

Đối với giống ngô nếp lai HN88, ADI 668 và ngô lai có trong cơ cấu chính vụ của tỉnh, huyện, hỗ trợ cho người dân 2 xã miền núi Trường Xuân và Trường Sơn gieo trồng vụ đông xuân 2022-2023; cụ thể, đối với đồng bào Vân Kiều được hỗ trợ 50% giá giống, người Kinh hỗ trợ 30% giá giống và định mức hỗ trợ tối đa không quá 20 kg/ha. Hỗ trợ 40% giá giống lạc cho người Vân Kiều và 20% cho người Kinh ở xã Trường Sơn và Trường Xuân, định mức tối đa không quá 200 kg/ha. Hỗ trợ 100% giá giống keo giâm hom cho hộ đồng bào Vân Kiều 2 xã Trường Sơn và Trường Xuân trồng rừng năm 2023, định mức 2.000 cây/ha.

Hỗ trợ xây dựng chuồng kín chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ, xây mới trong vùng quy hoạch chăn nuôi, quy mô 30 nái trở lên, mức hỗ trợ 50 triệu đồng/chuồng; hỗ trợ xây dựng cơ sở nuôi gà theo hướng hữu cơ, xây mới trong vùng quy hoạch chăn nuôi, quy mô từ 700 con trở lên, mức hỗ trợ từ 20 triệu đồng/cơ sở.

Hỗ trợ 70% kính phí mua Vacxin cúm gia cầm.

Duy Ninh phát triển NTTS trên sông Kiến Giang

 

Hỗ trợ nhà màng, nhà lưới xây dựng mới kết hợp hệ thống tưới nhỏ giọt, phun mưa để trồng rau, hoa cho các hộ gia đình, cá nhân sinh sống và có hộ khẩu thường trú lâu dài trên địa bàn huyện, cụ thể: diện tích từ 0,1 ha/nhà trở lên, mức đầu tư trên 500 triệu đồng, hỗ trợ 150 triệu đồng/nhà. Hỗ trợ 5 triệu đồng/giàn đối với hộ gia đình làm giàn treo để nuôi hàu, diện tích tối thiểu 60 m2/giàn.

Chính sách hỗ trợ của huyện Quảng Ninh là động lực quan trọng, góp phần giúp người dân đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng quy mô, xây dựng các mô hình sản xuất công nghệ cao...thúc đẩy nền kinh tế ngày càng phát triển.

Ng. Khang

Các tin khác