Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

UBND huyện đánh giá tình hình thực hiện công tác bồi thường GPMB các dự án trọng điểm

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 8/3, UBND huyện tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện và các vướng mắc về bồi thường GPMB các Dự án trọng điểm trên địa bàn huyện năm 2023.

Dự án xây dựng công trình Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua huyện Quảng Ninh có tổng chiều dài 20,92 km với diện tích chiếm dụng 181,758ha, có 391 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng. Đã thực hiện chi trả 10/10 phương án phê duyệt với số tiền 42,08 tỷ đồng.Trong đó đoạn Bùng – Vạn Ninh đã phê duyệt 9 đợt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB của 6/6 xã đối với 150 hộ, 5 tổ chức với số tiền 31,86 tỷ đồng, diện tích thu hồi 132,24 ha/172,082 ha, đạt 76,84%, hỗ trợ di dời 1.475 ngôi mộ. Đoạn Van Ninh – Cam Lộ thẩm định, phê duyệt 1 đợt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với 10 hộ, 2 tổ chức với số tiền 1,88 tỷ đồng, diện tích thu hồi 6,545/9,676ha, đạt 67,7%. Đối với Dự án Thành phần 1- Đường ven biển đã thực hiện chi trả 31/44 hộ, tổ chức với tổng số tiền 6.324.502 nghìn đồng/10.617.888 nghìn đồng. Di dời hoàn trả các hệ thống kỹ thuật điện, viễn thông VNPT, viễn thông Vietel bị ảnh hưởng với số tiền 1.107.500 nghìn đồng. Dự án Cầu Nhật Lệ 3 đã hoàn thành kiểm đếm toàn bộ diện tích thu hồi 19.772,90m2 và tài sản trên đất của các hộ, cơ bản hoàn thành việc áp giá đối với các hạng mục có trong bảng giá.

 

Tại hội nghị,  các đại biểu đã nêu lên một số khó khăn, vướng  mắc trong việc xác định nguồn gốc đất đai, tài sản gắn liền trên đất; về việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, mồ mã; việc bố trí tái đinh cư…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Xuân Tình- Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã, các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền vận động người dân chấp hành công tác phối hợp kiểm kê, lập phương án GPMB, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, chấp hành việc thu hồi đất, tận thu tài sản, bàn giao mặt bằng; tổ chức bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư ngay sau khi hoàn thành việc chi trả bồi thường cho các hộ dân; chủ động phối hợp các bên có liên quan kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án theo đúng quy định, phấn đấu đến 30/6/2023, sẽ hoàn thành 100% công tác GPMB đường cao tốc Bắc – Nam.

Hồng Nhung

Các tin khác