Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thông báo về việc giao quyền sử dụng đất ở theo giá đã trả đối với các thửa đất đã có 01 người tham gia đấu giá tại xã Vạn NInh

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tải văn bản

Các tin khác