Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất ở đối với 20 thửa đất tại 02 xã Xuân Ninh và Trường Xuân

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tải văn bản

Các tin khác