Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Hội nghị ký cam kết thực hiện Quy định số 12

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 27/10, Huyện ủy Quảng Ninh đã tổ chức ký cam kết thực hiện Quy định số 12-QĐ/HU ngày 07/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đến dự có đồng chí Trần Quốc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Thụ - Phó bí thư TT HU, chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Trung Đông – Phó bí thư HU, chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy và các đồng chí cán bộ ký cam kết.

 

Tại hội nghị, các đại biểu là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị vừa được điều động, bổ nhiệm, luân chuyển công tác theo quy định được quán triệt Quy định số 12-QĐ/HU ngày 07/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Sau khi nghe quán triệt, 12 đồng chí cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm, luân chuyển công tác theo quy định năm 2023 đã ký cam kết thực hiện các nội dung theo quy định với quyết tâm chính trị và tinh thần làm việc trách nhiệm, hiệu quả cao nhất trước Ban Thường vụ Huyện ủy.     

 

Hội nghị ký cam kết trách nhiệm nhằm tiếp tục siết chặt kỷ luật, tăng cường kỷ cương, nâng cao năng lực và phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị, trường học. Từ đó, tạo bước đột phá về công tác cán bộ; đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn toàn huyện.

Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh đã tổ chức 12 đợt ký cam kết về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với 549 lượt người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu ở các địa phương, cơ quan, trường học thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Hồng Nhung

Các tin khác