Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Huyện Quảng Ninh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, triển khai kết luận số 57 của Bộ chính trị

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trong 3 ngày ( 23,24 và 26/10), Ban Tuyên giáo Huyện ủy  phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức Hội nghị nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57 của Bộ Chính trị về công tác thông tin đối ngoại và một số thông tin thời sự cho đảng viên khối cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện ủy Quảng Ninh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 16, ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2010-2020; Nội dung cốt lõi và Hướng dẫn triển khai Kết luận số 57 ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới và các chuyên đề liên quan gồm: Cục diện thế giới, khu vực và những vấn đề đặt ra đối với công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Công tác thông tin đối ngoại trong lĩnh vực quốc phòng góp phần bảo vệ an ninh tổ quốc từ sớm, từ xa; Thông tin đối ngoại góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc, thông tin xấu, độc, nhất là trên không gian mạng; Công tác thông tin đối ngoại góp phần xây dựng ngành công nghiệp văn hoá, lan toả giá trị, bản sắc, văn hoá Việt Nam tới cộng đồng quốc tế; Các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan đại diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.v.v..

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trach nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác thông tin đối ngoại. Đồng thời, thực hiện gắn kết chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm công tác tuyên truyền về thông tin đối ngoại; tăng cường xúc tiến đầu tư, quảng bá, giới thiệu văn hóa, con người Quảng Ninh. Chủ động dự báo, nắm bắt, theo sát thông tin dư luận trong nước, trong tỉnh và địa phương để kịp thời cung cấp thông tin và định hướng dư luận...

Hồng Nhung

 

Các tin khác