Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

UBND huyện Quảng Ninh làm việc với xã Lương Ninh về phát triển kinh tế xã hội và nông thôn mới nâng cao

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chiều 9/3, đồng chí Phạm Trung Đông, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện, Công an, BCH Quân sự huyện đã có buổi làm việc với xã Lương Ninh về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn xã Lương Ninh cơ bản ổn định, duy trì mức tăng trưởng khá. Diện tích sản xuất lúa đông xuân 2022-2023 hơn 184,4 ha; tổng đàn gia súc, gia cầm được duy trì; sản lượng khai thác thủy sản khoảng 12,3 tấn; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại đạt 22,8 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 1 tỷ 308 triệu đồng; lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được củng cố, giữ vững; trật tự an toàn xã hội đảm bảo, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng cao. 

Về công tác xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tích cực thực hiện và đạt được một số kết quả ghi nhận. Tuy nhiên rà soát lại các tiêu chí theo Quyết định số 2379 /QĐ-UBND ngày 5/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025, thì xã Lương Ninh còn nhiều tiêu chí thành phần chưa đạt.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các đơn vị, phòng ban chuyên môn cấp huyện đã phát biểu góp ý bàn bạc các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện theo từng tiểu mục của các tiêu chí để triển khai thực hiện. Xã Lương Ninh cũng đã xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với từng tiêu thành phần chưa đạt, đồng thời giao trách nhiệm phụ trách đối với cán bộ công chức để cùng phối hợp thực hiện, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2023.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Phạm Trung Đông đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả xã Lương Ninh đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Đồng chí yêu cầu UBND xã tiếp tục ra soát lại các tiêu chí thành phần để có phướng án, giải pháp thực hiện đối với các tiêu chí chưa đạt; các phòng, ban, đơn vị cấp huyện trên từng lĩnh vực chuyên môn tiếp tục tạo điều kiện, hướng dẫn giúp xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, từng bước hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Ng. Khang

 

Các tin khác