Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

HĐND huyện Quảng Ninh tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề), khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chiều 27/02, HĐND huyện Quảng Ninh tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 để thông qua một số nội dung do UBND huyện trình theo luật định. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thụ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Lê Thị Minh Hải, UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp.

Dự kỳ họp có đồng chí Lê Chí Huy, UVBTVHU, Chủ tịch UBMT TQVN  huyện; các đồng chí PCT UBND huyện; các đại biểu HĐND huyện và lãnh đạo một số phòng ban liên quan.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND huyện đã thông qua các tờ trình, báo cáo và dự thảo nghị quyết, gồm: Tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị thông qua Nghị quyết điều chỉnh mục III tại phụ lục kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của HĐND huyện Quảng Ninh; về việc thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Đường cứu hộ, cứu nạn từ Nguyệt Áng-Nam Long đi Trường Xuân; Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các công trình, dự án đầu tư sử dụng nguồn ngân sách huyện; Nghị quyết về việc phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 thuộc chương trình  mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Quảng Ninh và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thụ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

 

Các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết, thống nhất cao thông qua các Nghị quyết góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của huyện.

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Thụ, PBT Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND huyện khẩn trương thực hiện các Nghị quyết, tập trung chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nguồn vốn, chương trình dự án đã được phân bổ, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, đảm bảo các Nghị quyết được thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả thiết thực. Các tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp với UBMT các cấp tăng cường các hoạt động giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện đã ban hành.

 

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao của các đại biểu, Kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân huyện Quảng Ninh, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra./.

Minh Hằng

Các tin khác