Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Đảng bộ huyện Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chiều 13/2, Huyện ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023, do đồng chí Nguyễn Ngọc Thụ, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Ngô Văn Luận, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy chủ trì. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên UBKT Huyện ủy; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện. Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra Đảng ủy các xã, thị trấn và Bí thư Chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thụ, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

 

Năm 2022, UBKT Huyện ủy Quảng Ninh đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; tập trung chỉ đạo UBKT 2 cấp, các Đảng bộ, chi bộ xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; đồng thời thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của Nhân dân. Các cấp ủy trên địa bàn huyện đã có nhiều đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần tích cực vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Các cuộc kiểm tra, giám sát đã xác định đúng phương hướng, phương châm, có trọng tâm, trọng điểm sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

 

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 61 tổ chức Đảng và 693 đảng viên về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XII); việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luật của Đảng…Qua kiểm tra kết luận có 59 tổ chức Đảng và 693 đảng viên cơ bản thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra; 2 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. Cùng với đó, cấp ủy các cấp đã giám sát 54 tổ chức đảng và 606 đảng viên; kết quả các tổ chức Đảng và đảng viên thực hiện tốt các nội dung được giám sát, không có đảng viên, tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Về thi hành kỷ luật đảng, các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 41 đảng viên, giảm 7 đảng viên với với cùng kỳ.

Năm 2023, cấp ủy và UBKT 2 cấp huyện Quảng Ninh tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc vai trò, nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát; chủ động nắm tình hình, phát hiện và kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên…, đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, tập trung kiểm tra, giám sát trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; việc lãnh đạo thực hiện chương trình xây dựng NTM, công tác cán bộ, lĩnh vực tài chính, xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai… gắn với trách nhiệm người đứng đầu vv... góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

Ng. Khang

Các tin khác