TÀI LIỆU ISO 9001:2008
  
         

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

451 người đã tham gia bình chọn

Quảng Ninh cơ bản hoàn thành việc cài đặt VNEID và định danh điện...
Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, thời gian qua, UBND huyện Quảng Ninh đã.....
Xem tiếp
Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số về đất đai
Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số về đất đai là nội dung được đề cập tại Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 17/03/2023 do Chính phủ ban hành...
Xem tiếp
Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dựng dữ...
..
Xem tiếp
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá tình...
..
Xem tiếp
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện đề án " Phát triển dữ liệu ứng...
..
Xem tiếp