Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Nghị quyết kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XX 

Các đại biểu nhấp chuột vào "TẢI VỀ" để tải tài liệu:

TT Tên nghị quyết Ghi chú
1 Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Tải về
2 Nghị quyết về tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 Tải về
3 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh năm 2021 Tải về

 

Các tin khác