Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

DANH SÁCH CÁN BỘ BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ LONG ĐẠI

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại cơ quan

1

Nguyễn Văn Trị

Giám đốc

0982.873.872

2

Cao Văn Cường

P.Giám đốc

0945.940.575

3

Dương Công Đảm

P.Giám đốc

0942.807.255

4

Nguyễn Văn Long

VC Kế toán

0916.158.150

5

Nguyễn Thanh Hải

VC Kỹ thuật

0913.220.981

6

Hoàng Minh Ngân

VC Kỹ thuật

0945.946.485

7

Nguyễn Thị Thu Huyền

VC VP-TQ

0915.944.199

8

Nguyễn Thị Bích Ngọc

HĐ Văn phòng

0945.503.456

9

Lương Thị Thuyên

Văn thư-Tạp vụ

01232.028.188

10

Nguyễn Tiến Dũng

Lái xe

01667.877.884

11

Nguyễn Ngọc Hoa

VC Bảo vệ rừng

0918.852.469

12

Đoàn Kim Hoản

VC Bảo vệ rừng

0948.463.756

13

Phan Đức Anh

VC Bảo vệ rừng

0919.447.311

14

Lưu Hải  Nam

VC Bảo vệ rừng

0944.912.339

15

Nguyễn Văn Luận

VC Bảo vệ rừng

0914.139.733

16

Phan Mậu Huân

VC Bảo vệ rừng

0948.558.592

17

Nguyễn Xuân Hoàng

VC Bảo vệ rừng

01273.179.389

18

Trần Anh Quốc

VC Bảo vệ rừng

0945.945.735

19

Nguyễn Thanh Tình

VC Bảo vệ rừng

01233.996.434

20

Đoàn Anh Phượng

VC Bảo vệ rừng

01235.045.281

21

Trương Thanh Bằng

VC Bảo vệ rừng

01295.115.578

22

Trần Quốc Viết

VC Bảo vệ rừng

0914.114.087

23

Trương Quang Tý

VC Bảo vệ rừng

0944.880.791

24

Hồ Phi Hùng

VC Bảo vệ rừng

0949.522.718

25

Đoàn Trung Hùng

VC Bảo vệ rừng

01252.701.212

26

Nguyễn Thăng Long

VC Bảo vệ rừng

0912.249.538

27

Đỗ Minh Trí

VC Bảo vệ rừng

0912.150.386

28

Hoàng Minh Hòa

VC Bảo vệ rừng

01259.556.030

29

Bùi Đăng Khoa

VC Bảo vệ rừng

01246.027.283

30

Lê Quốc Hưng

VC Bảo vệ rừng

0917.309.825

31

Nguyễn Quang Hữu

VC Bảo vệ rừng

0918.800.865

32

Trần Công Tiến

VC Bảo vệ rừng

01255.950.767

33

Nguyễn Xuân Kiên

VC Bảo vệ rừng

01274.849.269

34

Nguyễn Thanh Hoàn

VC Bảo vệ rừng

0915.543.754

35

Cao Thanh Hoài

VC Bảo vệ rừng

0942.634.250

36

Trần Văn Thế

VC Bảo vệ rừng

0914.740.191

37

Nguyễn Đại Nam

VC Bảo vệ rừng

01276.172.896

38

Phùng Cương Quyết

VC Bảo vệ rừng

0946.068.716

39

Phạm Văn Quynh

VC Bảo vệ rừng

0942.276.889

40

Phan Xuân Sơn

HĐ Bảo vệ rừng

0906.495.968