Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất 24 thửa đất tại xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Tải văn bản

Các tin khác