Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Xem với cỡ chữ : A- A A+

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA XX

(Nhiệm kỳ 2021 - 2026)

   

Chủ tịch

Nguyễn Ngọc Thụ

     
           

 

   

Phó Chủ tịch

Lê Thị Minh Hải

   

 

 

           

Trưởng Ban

Kinh tế- Xã hội

Đặng Văn Bình

       

Trưởng Ban

Pháp chế

Hoàng Xuân Thiết

           

 

 

 

 

 

Các tin khác