Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

DANH SÁCH CÁN BỘ XÃ TRƯỜNG SƠN

Xem với cỡ chữ : A- A A+

TT

Họ tên

Chức vụ

1

Hoàng Mạnh Hà

 Bí thư­ ĐU

2

Nguyễn Xuân Lẫm

Phó Bí thư ĐU-Chủ tịch HĐND

3

Nguyễn Văn Sỹ

Phó Bí thư  ĐU-Chủ tịch  UBND

4

Hồ Văn Trình

Phó Chủ tịch  HĐND

5

Nguyễn Sơn Hải

Phó Chủ tịch  UBND

6

Nguyễn Tiến Dũng

Phó Chủ tịch  UBND

7

Nguyễn Văn Tráng

Chủ tịch  MTTQ

8

Trần Thị Thùy Dung

Chủ tịch HPN

9

Trần Đức Dũng

Chủ tịch HCCB

10

Hoàng Trọng Đức

Bí thư Đoàn TN

11

Võ Ngọc Cảnh

Chủ tịch HND

12

Trần Đình Doãn

Trư­ởng CA

13

Võ Thanh Quân

CHT Quân sự

14

Phạm Thị Thoa

Văn phòng-Thống kê

15

Trần Văn Thái

Tư­ pháp-Hộ tịch

16

Nguyễn Thị Thuỳ

T­ư pháp-Hộ tịch

17

Nguyễn Thị Duyên

Văn hoá - Xã hội

18

Phan Thị Hồng

KT-NS

19

Nguyễn Văn Phong

Địa chính-NN

20

Nguyễn Văn Cảnh

Địa chính-XD-MT

21

Trần Văn Phúc

Địa chính-XD-MT