Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

DANH SÁCH CÁN BỘ XÃ GIA NINH

Xem với cỡ chữ : A- A A+

TT

Họ tên

Chức vụ

1

Đinh Duy Minh

Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND

2

Nguyễn Ngọc Do

 Chủ tịch UBND

3

Nguyễn Quang Lân

Phó Bí thư ĐU

4

Nguyễn Văn Phong

Chủ tịch UBMTTQ

5

Trần Huỳnh Đức

Phó Chủ tịch UBND

6

Lê Ngọc Minh

Phó Chủ tịch HĐND

7

Phan Thị Mơ

Chủ tịch HPN

8

Hồ Hải Ngoại

Chủ tịch HCCB

9

Lê  Anh Năm

Bí thư Đoàn xã

10

Trần Ngọc Diện

Chủ tịch HND

11

Trần Xuân Bắc

Địa chính-NN-XD-MT

12

Nguyễn Chí Huyền

Trưởng CA

13

Phạm Hồng Văn

CHT Quân sự

14

Hoàng Văn Thi

Tư pháp-Hộ tịch

15

Trần Minh Hiếu

Tư pháp-Hộ tịch

16

Đinh Duy Toàn

Văn phòng-Thống kê

(VP UBND -  Bộ phận Văn phòng chung)

17

Nguyễn Thị Thuý Hằng

Tài chính-Kế toán

18

Nguyễn Thị Hạnh ái

Văn hoá-Xã hội

19

Phan Thị Hương

Văn hoá-Xã hội

(VP Đảng ủy - bộ phận Văn phòng chung)

20

Nguyễn Thị Hồng Minh

Văn phòng-Thống kê

( Bộ phận Văn phòng chung)

21

Nguyễn Thị Thu Hiền

Địa chính-NN-XD-MT