Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

DANH SÁCH CÁN BỘ XÃ HIỀN NINH

Xem với cỡ chữ : A- A A+

TT

Họ tên

Chức vụ

1

Nguyễn Khánh Hiều

Bí thư­ ĐU-Chủ Tịch HĐND

2

Nguyễn Ngọc Hùng

Chủ tịch UBND

3

Phan Thành Ph­ương

Phó Chủ tịch HĐND

4

Tr­ương Đình Chính

Phó Bí thư ĐU

5

Trư­ơng Quang Trị

Chủ tịch UBMT

6

Lê Hoài Vũ

Phó Chủ tịch UBND

7

Trư­ơng Đình Tấn

Chủ tịch HND

8

Nguyễn Thị Thuận

Chủ tịch HPN

9

Trần Quang Thuỷ

Chủ tịch HCCB

10

Ngô Trung Kiên

Bí thư Đoàn TN

11

Trần Văn Kỳ

CHT Quân sự

12

Trư­ơng Thị Quý Hợi

T­ pháp-Hộ tịch

13

Võ Văn Quê

Tr­ưởng CA xã

14

Trần Thị Hải Lâm

Tư­ pháp-Hộ tịch

15

Tr­ương Hữu Hoà

Văn hóa – Xã hội

16

Lê Quốc Dũng

Văn hóa – Xã hội

17

Lê Văn Tâm

Văn phòng-Thống kê

18

Nguyễn Thị Nga

Văn phòng-Thống kê

19

Ngô Thị Hồng Thắm

Địa chính-NN-XD-MT

20

Đào Xuân Hùng

Địa chính-NN-XD-MT

21

Mai Thị Mai

KT-NS