Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

DANH SÁCH CÁN BỘ XÃ LƯƠNG NINH

Xem với cỡ chữ : A- A A+

TT

Họ tên

Chức vụ

1

Lê Văn Tam

Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND

2

Lê Thế Triển

Chủ tịch UBND

3

Lê Xuân Lâm

Phó Chủ tịch HĐND

4

Lê Thanh Phan

Phó Chủ tịch UBND

5

Đỗ Thị Phúc

Phó Bí thư ĐU

6

Lê Thị Hồng Thuý

Chủ tịch HPN

7

Lê Xuân D­ường

Chủ tịch HCCB

8

Lê Ngọc Thể

Chủ tịch MTTQ

9

Trần Hoài An

Bí thư Đoàn TN

10

Đoàn Lâm Khánh

Chủ tịch HND

11

Nguyễn Văn Sỹ

Trư­ởng CA

12

Lê Hồng Hiệu

CHTQS

13

Lê Thị Vân

Kế toán-Ngân sách

14

Lê Thị Linh

Văn phòng-Thống kê

15

Lê Thế Thịnh

Văn phòng-Thống kê

16

Phan Đức Dực

Địa chính-NN-XD-MT

17

Nguyễn Hoàng Gia

Văn hóa – Xã hội

18

Đặng Thị Lệ

Văn hoá-Xã hội(LĐTBXH)

19

Hoàng Ái Vân

Tư pháp – Hộ tịch

20

Trần Hoàng Nhân

Địa chính-NN-XD-MT