Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG Y TẾ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

 Lê Đức Sơn

 Trưởng phòng

2

 Phạm Hồng Thái

 Phó phòng

3

 Trần Thị Hòe

 Chuyên viên

4

 Nguyễn Thị Thu Hà

 Chuyên viên

5

 Hồ Puôn

 Chuyên viên

6

 Nguyễn Thị Cẩm Nhung

 Chuyên viên