Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Võ Thái Hòa

Trưởng Phòng

0905530250

2

Nguyễn Đức Lý

P.Trưởng phòng

0919872453

3

Nguyễn Hùng Vương

TT-Chuyên viên

0911465072

4

Văn Thị Thu Hiền

TT-Chuyên viên

01684343791

5

Lê Quang Thùy

TT-Chuyên viên

0917054456

6

Lê Thị Hải Như

Chuyên viên

01248802347

7

Từ Ngọc Thuận

Chuyên viên

0918805175

8

Lê Thị Thêm

Chuyên viên

0916709409

9

Nguyễn Tiến Khanh

Chuyên viên

0916743384

10

Nguyễn Trung Thực

Viên chức

01259609799

11

Trần Thị Lệ Thủy

Viên chức

0917245080