Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Xem với cỡ chữ : A- A A+

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Trọng

Trưởng phòng

2

Nguyễn Tiến Long

Phó Phòng

3

Ngô Đình Thăng

Phó Phòng

4

Trương Vĩnh Hợi

Chuyên viên

5

Hà Thị Khánh Dinh

Chuyên viên