Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC NGHỊ QUYẾT HĐND HUYỆN NĂM 2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Kế hoạch hành động triển khai thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh và các Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

2. PHỤ LỤC 1

3. PHỤ LỤC 2