Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thông báo công khai việc đấu giá QSD đất 34 thửa đất ở thuộc dự án: Xây dựng HTKT tạo quỹ đất tại xã Vĩnh Ninh

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tải văn bản