TÀI LIỆU ISO 9001:2008
         
  
Insert title here

HỎI ĐÁP

THÔNG TIN Ý KIẾN

Gia Ninh
Pháp luật Việt Nam quy định về cử tri như thế nào?

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tính đến ngày bầu cử, đủ mười tám tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.

Quay lại