TÀI LIỆU ISO 9001:2008
         
  
Insert title here

HỎI ĐÁP

THÔNG TIN Ý KIẾN

Xuân Ninh
Bố mẹ tôi có một ngôi nhà rộng 400m2. Nay bố mẹ tôi đã mất không để lại di chúc. Tôi muốn hỏi khi chia thừa kế thì những người con hiện đang ở trong chính căn nhà đó từ trước có được chia nhiều hơn những người con đã trưởng thành và chuyển ra ngoài sinh sống không?

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Khoản 2 Điều 676 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định: “Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau”. Theo quy định này thì những người con  hiện đang ở trong chính căn nhà đó không được chia nhiều hơn những người con đã trưởng thành và chuyển ra ngoài sinh sống.

 Tuy nhiên, bạn cần lưu ý, hàng thừa kế thứ nhất của cha mẹ bạn bao gồm cả ông bà nội ngoại của bạn (nếu họ còn sống vào thời điểm cha mẹ bạn chết); các con gồm cả con đẻ và con nuôi. Tất cả những người này được hưởng phần di sản bằng nhau.

Quay lại