TÀI LIỆU ISO 9001:2008
         
  
Insert title here

HỎI ĐÁP

THÔNG TIN Ý KIẾN

AN Ninh
Vợ chồng tôi bị mất giấy đăng ký kết hôn, tôi phải làm gì; đến đâu; hồ sơ cần những giấy tờ gì để được cấp lại giấy đăng ký kết hôn? Xin cám ơn!

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Về vấn đề này chúng tôi trả lời như sau:

 

Về mặt nguyên tắc theo quy định của pháp luật về hộ tịch thì việc cấp lại Giấy đăng ký kết hôn chỉ được thực hiện khi sổ hộ tịch và bản chính đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, do câu hỏi của bạn không nêu rõ là bạn đã liên hệ UBND cấp xã nơi bạn đã đăng ký kết hôn trước đây để đề nghị cấp bản sao Giấy kết hôn từ sổ hộ tịch gốc hay chưa nên chúng tôi trả lời như sau:

Trước tiên, bạn cần liên hệ UBND cấp xã nơi bạn đã đăng ký kết hôn trước đây để đề nghị cấp bản sao Giấy kết hôn từ sổ hộ tịch gốc, nếu sổ hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được thì bạn đề nghị đăng ký lại việc kết hôn.

Theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch và Nghị định số 06/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực thì việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi đã được đăng ký, nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng, không sử dụng được thì được đăng ký lại.

Về thẩm quyền, UBND cấp xã, nơi bạn cư trú hoặc nơi đã đăng ký việc kết hôn trước đây thực hiện việc đăng ký lại.

Về thủ tục, người có yêu cầu đăng ký lại việc kết hôn phải nộp tờ khai (theo mẫu quy định) và xuất trình bản sao giấy tờ hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây (nếu có). Trường hợp không có bản sao giấy tờ hộ tịch thì bạn phải tự cam đoan về việc đã đăng ký nhưng sổ hộ tịch không còn lưu được và chịu trách nhiệm về nội dung cam đoan.

Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ tư pháp hộ tịch ghi vào sổ hộ tịch và bản chính giấy chứng nhận kết hôn. Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho người đi đăng ký 1 bản chính giấy tờ hộ tịch. Giấy tờ hộ tịch cũ liên quan đến sự kiện hộ tịch đăng ký lại (nếu có) được thu hồi và lưu hồ sơ. Khi đăng ký lại việc kết hôn, bạn và chồng bạn phải có mặt. Quan hệ hôn nhân được công nhận kể từ ngày đã đăng ký kết hôn trước đây.

 

Quay lại