Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Bản tóm tắt Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tải văn bản

Các tin khác