Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Quyết định về việc ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2023 - 2025

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tải văn bản