Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Nghị quyết Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Xem với cỡ chữ : A- A A+

TT

TÊN NGHỊ QUYẾT

GHI CHÚ

1

Nghị quyết điều chỉnh mục III tại phụ lục kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của HĐND huyện Quảng Ninh

Tải văn bản

2

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Đường cứu hộ, cứu nạn từ Nguyệt Áng - Nam Long đi Trường Xuân

Tải văn bản

3

Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các công trình, dự án đầu tư sử dụng nguồn ngân sách huyện

Tải văn bản

4

Nghị quyết phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2023 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Quảng Ninh

Tải văn bản

Các tin khác