Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 7 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ), HĐND HUYỆN KHÓA XX

Xem với cỡ chữ : A- A A+

TT

Tên văn bản

Ghi chú

1

Chương trình kỳ họp thứ 7

Tải văn bản

2

Tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn ngân sách huyện

Tải văn bản

Phụ lục

3

 Tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình trong vùng trung tâm đô thị Dinh Mười (giai đoạn 2023-2025)

Tải văn bản

Phụ lục

4

Tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về việc thông qua Nghị quyết điều chỉnh nguồn vốn đã bố trí các công trình không có khả năng giải ngân năm 2022 để bố trí cho các công trình khởi công giai đoạn  2021 -2023 và các công trình năm 2022 có khối lượng thi công vượt tiến độ

Tải văn bản

Phụ lục 1

Phụ lục 2

5

Tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các Công trình, dự án sử dụng ngân sách huyện (giai đoạn 2023-2025)

Tải văn bản

Phụ lục

6

Tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Tải văn bản

7

Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

Tải văn bản

8

Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn ngân sách huyện

Tải văn bản

Phụ lục

9

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình trong vùng trung tâm đô thị Dinh Mười (giai đoạn 2023-2025)

Tải văn bản

Phụ lục

10

Nghị quyết về việc thông qua Nghị quyết điều chỉnh nguồn vốn đã bố trí các công trình không có khả năng giải ngân năm 2022 để bố trí cho các công trình khởi công giai đoạn  2021 -2023 và các công trình năm 2022 có khối lượng thi công vượt tiến độ

Tải văn bản

Phụ lục 1

Phụ lục 2

11

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các Công trình, dự án sử dụng ngân sách huyện (giai đoạn 2023-2025)

Tải văn bản

Phụ lục

12

Nghị quyết về hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Tải văn bản

Các tin khác