Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

CÂU HỎI ĐỢT THI THỨ HAI (THÁNG 8 NĂM 2022) CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT QUA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN QUẢNG NINH”

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Câu 1.Theo quy định của Hiến pháp năm 2013 thì?

a. Khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân, mọi người có quyền biểu quyết.

b. Khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân, công dân có quyền biểu quyết.

c. Khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân, công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền biểu quyết

Câu 2. Đất đai là tài sản công, do Nhà nước thống nhất quản lý. Tuy nhiên, Nhà nước công nhận cho tổ chức, cá nhân có quyền gì?

a. Được công nhận quyền sử dụng đất

b. Được chuyển nhượng quyền sử dụng đất

c. Cả hai phương án trên

Câu 3. Trong các khoá Quốc hội sau đây thì đâu là Quốc hội lập hiến?

a. Quốc hội khoá I

b. Quốc hội khoá II

c. Quốc hội khoá III

Câu 4. Hội đồng nhân dân bầu ra các chức danh nào sau đây ở địa phương?

a. Chủ tịch Hội đồng nhân dân

b. Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc

c. Cả hai phương án trên

Câu 5. Mọi đường lối, chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam nhằm phục vụ ai?

a. Phục vụ Nhân dân

b. Phục vụ Nhà nước

c. Cả hai phương án trên

Câu 6. Ở địa phương, cơ quan nào sau đây do Nhân dân trực tiếp bầu ra?

a. Hội đồng nhân dân

b. Ủy ban nhân dân

c. Tòa án nhân dân

Câu 7: Điều 42 Luật trẻ em quy định về Bảo đảm về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em như thế nào?

a. Nhà nước có chính sách trợ cấp, trợ giúp, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn để thực hiện việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo độ tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân tham gia trợ giúp, chăm sóc trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định của pháp luật.

b. Nhà nước có chính sách trợ cấp, trợ giúp, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn để thực hiện việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo độ tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân tham gia hỗ trợ về đất đai, thuế, tín dụng cho tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định của pháp luật.

c. Nhà nước có chính sách trợ cấp, trợ giúp để thực hiện việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo độ tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân tham gia trợ giúp, chăm sóc trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ về đất đai, thuế, tín dụng cho tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định của pháp luật.

d. Nhà nước có chính sách trợ cấp, trợ giúp, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn để thực hiện việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo độ tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân tham gia trợ giúp, chăm sóc trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ về đất đai, thuế, tín dụng cho tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định của pháp luật.

Câu 8: Luật trẻ em quy định về cấp độ bảo vệ trẻ em có bao nhiêu cấp độ, các cấp độ là gì?

a. 1 cấp độ: Phòng ngừa

b. 2 cấp độ: Phòng ngừa – Hỗ trợ.

c. 3 cấp độ: Phòng ngừa – Hỗ trợ – Can thiệp.

d. 4 cấp độ: Phòng ngừa – Tư vấn – Hỗ trợ – Can thiệp.

Câu 9. Trưng cầu ý dân được xem xét, quyết định khi có bao nhiêu đại biểu Quốc hội kiến nghị?

a. Ít nhất là 1/3 tổng số đại biểu Quốc hội trở lên kiến nghị.

b. Ít nhất là 1/2 tổng số đại biểu Quốc hội trở lên kiến nghị.

c. Ít nhất là 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội trở lên kiến nghị.

d. Ít nhất là 3/4 tổng số đại biểu Quốc hội trở lên kiến nghị.

Câu 10. Trường hợp nào dưới đây Phiếu trưng cầu ý dân không hợp lệ?

a. Phiếu đánh dấu nhiều hơn một phương án được chọn theo quy định.

b. Phiếu bỏ trống tất cả các phương án.

c. Phiếu có viết thêm nội dung khác.

d. Cả 3 phiếu trên đều không hợp lệ.

Câu 11Con sinh ra trong thời kỳ nào sau đây thì được coi là con chung của vợ chồng?

a. Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận.

b. Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc vợ đã có thai trong thời kỳ đó.

c. Con của vợ chồng nhờ mang thai hộ.

d. Tất cả các phương án trên.

Câu 12. Việc chia tài sản khi ly hôn được thực hiện theo nguyên tắc nào?

  1. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi.

b. Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi, nhưng có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản này.

c. Người nào nuôi con thì được hưởng nhiều hơn.

Câu 13Những tài ѕản nào ѕau đâу là tài ѕản riêng của ᴠợ chồng?

a. Tài ѕản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài ѕản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân.

b. Tài ѕản được chia riêng cho ᴠợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân.

c. Tài ѕản của ᴠợ, chồng được mua từ tiền riêng của ᴠợ, chồng.

d. Tất cả các đáp án trên.

Câu 14. Câu hỏi tình huống

Hãy nêu các quy định về công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về Phòng, chống tham nhũng hiện hành.

Câu 15. Theo anh (chị) có bao nhiêu người tham gia đợt thi này?

Các tin khác