Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quảng Ninh đẩy mạnh triển khai cho vay chương trình nhà ở xã hội

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thời gian qua, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quảng Ninh phối hợp với Ủy ban MT TQ Việt Nam huyện, các ban ngành, đoàn thể cấp huyện và các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các chương trình tín dụng theo Nghị Quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình và chương trình cho vay ưu đãi để mua, thuê nhà, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP và Nghị định 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ; giúp cán bộ và Nhân dân nắm bắt được thông tin và sớm tiếp cận chính sách cho vay để mua, thuê nhà, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở đang được triển khai tại Ngân hàng chính sách xã hội.

Trong tháng 5/2022 Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quảng Ninh đã cho vay chương trình nhà ở xã hội với số tiền 8 tỷ 050 triệu đồng với 25 hộ vay. Tổng dư nợ cho vay chương trình này đến 31/5/2022 đạt 25 tỷ 787 triệu đồng.

Thời gian tới, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quảng Ninh tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng và Nhà nước về cho vay chương trình nhà ở xã hội, giúp gia đình công chức, viên chức và người lao động, người thu nhập thấp có cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để xây dựng nhà ở an toàn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Ng. Khang

Các tin khác