Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Quảng Ninh giải ngân hơn 5 tỷ đồng cho vay phục hồi phát triển kinh tế - xã hội

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trong 2 ngày 27 và 28/4/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Ninh, đã giải ngân 5 tỷ 340 triệu đồng cho vay phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ.

Trên cơ sở rà soát đúng đối tượng có nhu cầu vay vốn, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã nhanh chóng giải ngân cho vay nguồn vốn mới được phân giao, kịp thời đưa vốn đến người dân để sản xuất kinh doanh trong mùa dịch.

 

Đến nay đã có 14 khách hàng vay vốn chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn số tiền 140 triệu đồng để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 60 lao động được vay vốn chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm số tiền 3 tỷ đồng đồng và 10 hộ gia đình được vay 2 tỷ 200 triệu đồng để xây dựng nhà ở xã hội.

Trong thời gian tới, với tinh thần quyết liệt, khẩn trương Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện sẽ tiếp tục phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác các cấp tiếp tục tổ chức tuyên truyền rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vốn và hoàn thiện hồ sơ nhanh chóng giải ngân cho vay, đảm bảo đưa vốn kịp thời đến người dân, giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

 Ng. Khang-K. Linh

 

Các tin khác