Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

NHCSXH huyện Quảng Ninh triển khai chính sách tín dụng cho học sinh, sinh viên khó khăn mua máy tính

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Mỗi học sinh, sinh viên (HSSV) đáp ứng các điều kiện theo quy định sẽ được Ngân hàng CSXH huyện Quảng Ninh cho vay tối đa 10 triệu đồng để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến.

Việc triển khai chính sách tín dụng cho HSSV mua máy tính, thiết bị học tập trực truyến giúp nhiều em hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt hơn (ảnh tư liệu minh họa).

Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Ngọc Huân vừa ký văn bản số 299/UBND-NHCS về việc thực hiện cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tình, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg, UBND huyện Quảng Ninh yêu cầu: Phòng LĐ-TB&XH, các đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn và cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng đối với HSSV có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính và thiết bị phục vụ học tập trực tuyến đến người dân trên địa bàn.

UBND huyện giao Ngân hàng CSXH huyện chủ trì đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện chính sách tín dụng cho HSSV mua máy tính đúng quy định.

 

UBND huyện giao Ngân hàng CSXH huyện chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, UBND các xã, thị trấn căn cứ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg, các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng CSXH Việt Nam và các quy định có liên quan tổ chức, thông qua hoạt động tại điểm giao dịch xã triển khai cho vay đối với HSSV có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính và thiết bị phục vụ học tập trực tuyến đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, đúng quy định.

Ngân hàng CSXH huyện chủ trì đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung nêu trên đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định; định kỳ hằng quý báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền, các đơn vị, địa phương gửi Ngân hàng CSXH huyện rà soát, tham mưu đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND huyện xem xét, giải quyết.

Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với HSSV có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến quy định:

- Đối tượng vay vốn gồm: Học sinh các cấp đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục; HSSV đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Điều kiện vay vốn: HSSV là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật hoặc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 không có máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ máy tính, thiết bị học tập trực tuyến dưới mọi hình thức.

Vốn vay được sử dụng để mua máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến bao gồm: máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và các thiết bị ghi hình kỹ thuật số (webcam), thiết bị thu thanh (microphone).

Mức vốn cho vay tối đa là 10 triệu đồng/HSSV, lãi suất cho vay là 1,2%/năm. Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng nếu vay vốn thông qua hộ gia đình; trường hợp sinh viên đáp ứng các điều kiện về vay vốn trực tiếp theo quy định thì thời hạn cho vay được xem xét cụ thể tùy thuộc vào thời điểm kết thúc khóa học của sinh viên.

 

 

Các tin khác