Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

BAN KINH TẾ- XÃ HỘI HĐND HUYỆN KHÓA XX

(Nhiệm kỳ 2021 - 2026)

 

 

Trưởng Ban

kiêm nhiệm

Đặng Văn Bình

 

 

 

Phó Trưởng Ban

chuyên trách

Hoàng Văn Vương

 

 
         

Ban viên

Nguyễn Văn Thế

 

Ban viên

Lê Thị Mỹ Thúy

 

Ban viên

Trần Quyết Thắng