Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

BAN PHÁP CHẾ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

BAN PHÁP CHẾ HĐND HUYỆN KHÓA XX

(Nhiệm kỳ 2021 - 2026)

 

 

 

Trưởng Ban

kiêm nhiệm

Hoàng Xuân Thiết

 

Phó Trưởng Ban chuyên trách

Trần Hữu Dực

 
     

Ban viên

Hoàng Minh Lễ

 

Ban viên

Nguyễn Ngọc Hùng

 

Ban viên

Hoàng Hoài Nam