Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 TT

Họ và tên

Chức vụ

   Điện thoại

1

Nguyễn Ánh Dương

Trưởng Đài

0918945681

2

Hà Ngọc Khang

P.Trưởng Đài

0918374535

3

Nguyễn Hoàng Quyết

P.Trưởng Đài

0835656777

4

Phạm Thị Chiên

Phát thanh viên

0384344272

5

Nguyễn Thu Thu Hiền

Biên tập viên

0917735559

6

Nguyễn Đức Trọng

Kỹ thuật viên

0372811811

7

Nguyễn Hữu Ngọc

Kỹ thuật viên

0942720959

   8

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Phóng viên

0911373585