Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC NLĐ TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG HUYỆN QUẢNG NINH

Xem với cỡ chữ : A- A A+

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Ngô Đình Hướng

Giám đốc

0941393777

2

Hà Ngọc Khang

P.Giám đốc

0918374535

3

Nguyễn Hoàng Quyết

P.Giám đốc

0835656777

4

Nguyễn Ngọc Đoan

P Giám đốc

0968141325

5

Phạm Văn Quyền

P Giám đốc

0989996332

6

Đặng Thị Luân

Kế toán

0917735559

7

Nguyễn Đức Trọng

Quay phim viên

0372811811

8

Nguyễn Hữu Ngọc

Kỹ thuật viên

0942720959

9

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Phóng viên

0911373585

10

Trần Ngọc Thoảng

Thể thao

 0961544345

11

Đỗ Xuân Quý

Họa sỹ

0911153355

12

Nguyễn Thị Hằng

Phóng viên

0944902429

13

Nguyễn Mậu Hiển

Lái xe

0985108567