Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

DANH SÁCH CÁN BỘ BAN QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

Xem với cỡ chữ : A- A A+

TT

Họ và tên

Chức vụ công tác

Điện thoại

 
 

A.

BỘ PHẬN GIÁN TIẾP

 

1

Nguyễn Mậu Chí

NV Tổ Công cộng

0975.311081

 

2

Phan Lưu Danh

Phó Trưởng ban

0916.672631

 

3

Võ Thị Minh Lý

Kế toán

0917.490338

 

4

Phan Thị Thùy Nhung

NV Cây xanh

0911.377226

 

5

Nguyễn Thị Ái Như

NV Văn phòng

0916.055115

 

6

Nguyễn Thị Kim Oanh

Kỹ Thuật Môi trường

0945.288123

 

7

Nguyễn T. Kim Quyên

NV Thủ quỹ

0977.838767

 

8

Hà Thị Thùy Trang

NV Tạp vụ

0335.834494

 

9

Trần Văn Tuyến

Trưởng ban

0916.326345

 

B.

BỘ PHẬN LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP

 

1

Hoàng Thị Anh

Công nhân VSMT

   

2

Trần Thị Bình

Quản lý Chợ Hiền Ninh

   

3

Hà Thị Dịu

Công nhân VSMT

   

4

Nguyễn Thị Duật

Công nhân VSMT

   

5

Nguyễn Viết Hào

NV Tổ Công cộng

   

6

Hoàng Thị Hằng

Công nhân VSMT

   

7

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Công nhân VSMT

   

8

Nguyễn Thị Hoài (A)

Công nhân VSMT

   

9

Nguyễn Thị Hoài (B)

Công nhân VSMT

   

10

Nguyễn Thị Hồng

Công nhân VSMT

   

11

Lê Văn Huấn

Tổ trưởng Tổ Công cộng, kiêm Quản lý Chợ Quán Hàu

   

12

Nguyễn Thị Lê

Công nhân VSMT

   

13

Lê Thanh Long

Quản lý Chợ Dinh Mười

   

14

Hoàng Thị Loan

Công nhân VSMT

   

15

Lê Thế Ngọc

Công Nhân Lái xe

   

16

Lê Thị Hồng Quyên

Công nhân VSMT

   

17

Võ Thị Ly Sa

Công nhân VSMT

   

18

Ngô Thị Thảo

Công nhân VSMT

   

19

Trần Thị Thảo

Công nhân VSMT

   

20

Lê Văn Thiên

NV Tổ Công cộng

   

21

Võ Xuân Tuyên

Công Nhân Lái xe

   

22

Võ Minh Tuyến

Công Nhân Lái xe

   

23

Nguyễn Thị Tự

Tổ trưởng Tổ VSMT