Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Quyết định về việc công nhận kết quả giao QSD đất ngang giá khởi điểm 20 thửa đất ở đợt 1 tại 04 xã: Vạn Ninh, Hàm Ninh, Xuân Ninh, Hiền Ninh

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Tải văn bản

Các tin khác