Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Kế hoạch tổ chức Tháng Nhân đạo - năm 2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Thực hiện Kế hoạch số 150/KH-CTĐ QB ngày 05/4/2021 của Hội Chữ thập đỏ Quảng Bình về việc triển khai “Tháng Nhân đạo" năm 2021. Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ huyện Quảng Ninh xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức "Tháng Nhân đạo" năm 2021, cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tháng nhân đạo 2021 là tháng cao điểm về tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các lực lượng xã hội trong công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ, xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.

2. Tạo được sự quan tâm của các ngành, các cấp; vận động toàn dân làm nhân đạo và vận động nguồn lực hỗ trợ đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, phát huy được vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối của Hội Chữ thập đỏ trong công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ.

3. Tháng nhân đạo được 100% cơ sở Hội hưởng ứng với các nội dung và hình thức phù hợp.

II. CHỦ ĐỀ.

Chủ đề Tháng nhân đạo năm 2021 là  "Vì một cộng đồng an toàn".

III. THỜI GIAN, QUY MÔ

1. Thời gian: Thực hiện trong tháng 5, trong đó 2 tuần cao điểm: Từ ngày 08/05 (Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế) đến ngày 19/05/2021. (Ngày sinh Chủ tịch Hội Chí Minh, Người sáng lập và là Chủ tịch Danh dự đầu tiên của Hội).

2. Quy mô : Triển khai trên toàn huyện

III. CHỈ TIÊU CƠ BẢN

- Phấn đấu toàn huyện có ít nhất 300 lượt người có hoàn cảnh khó khăn ( ưu tiên những người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi lũ, lụt và  dịch Covid – 19 ) được trợ giúp trong "Tháng Nhân đạo"  2021  với hình thức  trợ giúp và mức trợ giúp thích hợp, mỗi suất quà trị giá tối thiểu 300.000 đồng (Trong đó : Hội CTĐ huyện vận động trợ giúp: 70 suất ; Hội CTĐ các xã thị trấn  bình quân mỗi đơn vị trợ giúp ít nhất 13 suất ; Hội CTĐ các đơn vị trực thuộc  bình quân mỗi đơn vị trợ giúp ít nhất 7 suất);

- Hội CTĐ huyện vận động nguồn lực và phối hợp với các cơ quan, đơn vị  xây dựng 01 nhà Chữ thập đỏ (mức hỗ trợ 30-50.000.000 đồng/nhà ) và 02 địa chỉ nhân đạo (theo hình thức Cuộc vận động"Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" ).

- Mỗi Hội CTĐ cơ sở lựa chọn và hỗ trợ 01 địa chỉ nhân đạo, với mức từ 300.000đ trở lên/tháng (theo hình thức Cuộc vận động  "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" ).

- Tuyên truyền trực tiếp và tư vấn cho 1.000 người về mục đích, ý nghĩa của công tác Hiến máu tình nguyện và phòng chống dịch bệnh Covid-19.

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1.   Tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2021.

- Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức Lễ phát động Tháng nhân đạo cấp huyện, hướng tới Lễ kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Lễ phát động Tháng nhân đạo cấp huyện được tổ chức theo điều kiện, hình thức phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid – 19 tại địa phương và lồng ghép với các hoạt động khác như : xây dựng công trình nhân đạo hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc Vân Kiều.

- Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn, các đơn vị trực thuộc tùy theo điều kiện thực tế có thể tổ chức hoạt động phù hợp với tình hình địa phương.

2. Tổ chức tuyên truyền các giá trị nhân đạo và phong trào Chữ thập đỏ

- Các cơ sở Hội tham mưu, phối hợp tổ chức tuyên truyền cho cán bộ hội viên và nhân dân về Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp nhân đạo; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ; phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế sâu rộng toàn cầu và Việt Nam hội nhập quốc tế trong công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ.

- Phối hợp với các phương tiện thông tin đại chung, hệ thống truyền thanh thôn, xã để  thực hiện chuyên mục về hoạt động tháng nhân đạo của các cấp Hội.

- Thường xuyên đăng tải các hoạt động và các mô hình, điển hình của Hội trên Trang thông tin điện tử của tỉnh Hội, trang thông tin điện tử UBND huyện Quảng Ninh và các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

3. Tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khoẻ, hiến máu tình nguyện

- Vận động và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí những người có hoàn cảnh khó khăn, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu, phòng ngừa và ứng phó thảm họa, phát triển các đội hình hoạt động nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ làm nòng cốt thông qua các đội hình, đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ về sơ cấp cứu, đội tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo, ngân hàng máu sống, câu lạc bộ hiến máu….

- Phối hợp với ngành Y tế, các ban ngành, đoàn thể địa phương, chủ động ứng phó dịch bệnh Covid-19, tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức cho nhân dân, cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ về tình hình và biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tổ chức kêu gọi, vận động các cơ quan, tổ chức, các nhà hảo tâm ủng hộ để để cùng chung tay phòng chống dịch Covid-19.

4. Tổ chức các hoạt động trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

- Chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức khảo sát, lập hồ sơ đối tượng có hoàn cảnh khó khăn cần trợ giúp tại địa phương dưới hình thức “địa chỉ nhân đạo”; tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo, vận động và điều phối các tổ chức, cá nhân trợ giúp các "địa chỉ nhân đạo" theo hướng phát triển bền vững gắn với Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với mội địa chỉ nhân đạo".

- Vận động, tổ chức giúp đỡ các đối tượng khó khăn trên địa bàn, trong đó tập trung chủ yếu trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi lũ, lụt và dịch Covid-19 , đối tượng là nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông, tai nạn thương tích, bệnh nhân là trẻ em đang điều trị có hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng và trong các bệnh viện, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

- Vận động, kết nối với các tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm xây dựng các công trình, phần việc nhân đạo trên địa bàn, như: Nhà Chữ thập đỏ...

- Tổ chức, duy trì hoạt động “Nồi cháo tình thương”, “Bếp ăn tình thương” tại các Bệnh viện Đa khoa huyện, phấn đấu hỗ trợ cho 500 lượt bệnh nhân nghèo.  

5. Tham mưu tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền đối với công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ tại địa phương.

- Tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền trực tiếp kiểm tra, đánh giá thực trạng tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức Hội Chữ thập đỏ tại địa phương, ban hành văn bản chỉ đạo phù hợp, tạo điều kiện để Hội Chữ thập đỏ địa phương hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Tham mưu với cấp ủy Đảng chỉ đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp; đề xuất chính quyền cùng cấp tạo điều kiện hỗ trợ về cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động của Hội; tăng cường quản lý nhà nước và chỉ đạo các hoạt động của Hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn và những người dễ bị tổn thương tại địa phương.

- Hội Chữ thập đỏ các cấp chủ trì tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức các sự kiện nhân đạo nhằm tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nhân đạo, thông qua đó xây dựng và phổ biến những tấm gương tốt, việc tốt, góp phần giáo dục, làm lan tỏa các giá trị nhân đạo.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội CTĐ huyện:

- Hội Chữ thập đỏ huyện  xây dựng Kế hoạch, báo cáo Thường trực Huyện uỷ và Lãnh đạo UBND huyện về việc tổ chức "Tháng Nhân đạo" năm 2021 trong toàn huyện. Tích cực phối hợp với các ngành, các tổ chức, các lực lượng xã hội, các nhà hảo tâm tạo điều kiện và nguồn lực cho hoạt động.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá "Tháng Nhân đạo" năm 2021; tổng kết "Tháng Nhân đạo" năm 2021 gắn với sơ kết công tác Hội và phong trào CTĐ toàn tỉnh 6 tháng đầu năm. Đưa việc thực hiện tháng nhân đạo vào tiêu chí đánh giá thi đua năm 2021 của các cấp Hội

- Giao văn phòng huyện Hội làm cơ quan thường trực, tham mưu triển khai, thực hiện, kiểm tra thực hiện xây dựng báo cáo tổng kết Tháng Nhân đạo năm 2021 .

2. Hội CTĐ các xã, thị trấn và đơn vị trực thuộc:

- Căn cứ Kế hoạch của huyện Hội, xây dựng kế hoạch tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp triển khai tổ chức và hưởng ứng tháng Nhân đạo năm 2021 tại địa phương; tổ chức, điều phối, kiểm tra, đánh giá kết quả các hoạt động nhân đạo trong "Tháng Nhân đạo" 2021 tại địa phương, đơn vị mình.

- Tham mưu, phối hợp tổ chức hưởng ứng "Tháng Nhân đạo" cho phù hợp tại địa phương, trong đó chú trọng gắn với các phần việc, công trình cụ thể.

- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương tập trung vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm phối hợp thực hiện Tháng nhân đạo năm 2021 có hiệu quả.

- Tăng cường tuyên truyền và biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc trong hoạt động nhân đạo tổ chức tốt "Tháng Nhân đạo" năm 2021.

- Lồng ghép tổ chức tổng kết "Tháng Nhân đạo" trong sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 và gửi Báo cáo tổng về Văn phòng huyện Hội trước ngày 05/6/2021.

Căn cứ Kế hoạch trên đây, Ban Thường vụ Hội CTĐ huyện yêu cầu Hội CTĐ các xã, thị trấn, các đơn vị trực thuộc, triển khai thực hiện, đảm bảo "Tháng Nhân đạo" năm 2021 được tổ chức đúng tiến độ và đạt hiệu quả.

Tải kế hoạch

Các tin khác