Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Quyết định về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tải văn bản

 

 

 

 

Các tin khác