Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 3, HĐND HUYỆN KHÓA XX

Xem với cỡ chữ : A- A A+

TT

Tên văn bản, tài liệu

Tải về

1

Kết luận nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tải về

2

Công văn về việc cung cấp thông tin phục vụ tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khoá XX

Tải về

3

Thông báo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện

Tải về

4

Thông báo thẩm tra của Ban KTXH HĐND huyện

Tải về

5

Công văn về việc đăng ký, đề xuất nội dung thảo luận, chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND huyện khoá XX

Tải về

6

Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện

Tải về

 

Báo cáo của UBND huyện tình hình kinh tế xã hội năm 2021 và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Tải về

7

Báo cáo tình hình thực hiện chính sách hỗ trợphát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết HĐND huyện, một số chính sách hỗ trợ của tỉnh trên địa bàn năm 2021 và đề xuất điều chỉnh,bổ sung một số chính sách năm 2022

Tải về

8

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND huyện

Tải về

9

Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển KT-XH năm 2022

Tải về

10

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Tải về

11

Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn ngân sách huyện

Tải về

12

Nghị quyết  Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách huyện quản lý

Tải về

13

Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022

Tải về

14

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các khu tái định cư và khu dân cư trên địa bàn huyện

Tải về

15

Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh năm 2022

Tải về

16

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình, dự án sử dụng ngân sách huyện

Tải về

Các tin khác