Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Công văn về việc cung cấp thông tin phục vụ tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khoá XX

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 

Thực hiện kế hoạch tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân  huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 và ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện cung cấp thông tin, báo cáo về kết quả kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XX để các đại biểu Hội đồng nhân dân thông tin cho cử tri được biết.

 Đề nghị các đại biểu nghiên cứu, tham khảo và tìm hiểu thêm các văn bản trình tại kỳ họp, các văn bản pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và của địa phương, kết hợp quá trình hoạt động của mình và tình hình thực tiễn của đơn vị nơi ứng cử để báo cáo cử tri.

Sau khi tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri, Tổ đại biểu phối hợp UBMTTQ Việt Nam và lãnh đạo xã, thị trấn tổng hợp ý kiến cử tri, gửi về Thường trực HĐND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND) chậm nhất ngày 25/8/2021.

 

Đại biểu cần lưu ý những vấn đề đã giải trình và không thuộc thẩm quyền của huyện thì không tập hợp.

 Tải văn bản

 

Các tin khác