Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 2, HĐND HUYỆN KHÓA XX

Xem với cỡ chữ : A- A A+

STT

NỘI DUNG

Dowload file

Ghi chú

I

Chương trình kỳ họp

Tải về

 

II

Nội dung các báo cáo chính tại Hội trường

 

 

1

Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Tải về

 

2

Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Tải về

 

3

Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và những giải pháp chủ yếu điều hành ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh 6 tháng cuối năm 2021

Tải về

 

4

Báo cáo của UBMTTQ Việt Nam huyện về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm 2021 và tình hình dư luận, tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của nhân dân trước kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XX

Tải về

 

5

Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Tải về

 

6

6. Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Tải về

 

7

Báo cáo của Chi Cục Thi hành án dân sự huyện về công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Tải về

 

8

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết và báo cáo trình tại kỳ họp

Tải về

 

9

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết và báo cáo trình tại kỳ họp

Tải về

 

III

Nội dung các Nghị quyết

 

 

1

Nghị quyết về ban hành Nội quy kỳ họp HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tải về

 

2

Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022

Tải về

 

3

Nghị quyết về tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Tải về

 

4

Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu chi và đầu tư công năm 2021

Tải về

 

5

Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt xã Hiền Ninh và xã Hàm Ninh

Tải về

 

6

Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình đường từ UBND thị trấn Quán Hàu nối đường Nguyễn Hữu Cảnh

Tải về

 

IV

Báo cáo, tờ trình gửi đại biểu tự nghiên cứu

 

 

1

Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về ban hành Nội quy kỳ họp HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tải về

 

2

Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về  chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022

Tải về

 

3

Tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Tải về

 

 

     

5

Tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt xã Hiền Ninh và xã Hàm Ninh

Tải về

 

6

Tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình đường từ UBND thị trấn Quán Hàu nối đường Nguyễn Hữu Cảnh

Tải về

 

7

Báo cáo tổng hợp, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XX của các cơ quan, đơn vị liên quan

Tải về

 

 

 

 

Các tin khác