Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Danh sách Nghị quyết HĐND huyện ban hành tại kỳ họp 14 và 15 khóa XIX

Xem với cỡ chữ : A- A A+

TT

Số / Ký hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Tải văn bản

1

65/NQ-HĐND

Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh năm 2021

25/12/2020

Dowload

2

67/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình sử dụng ngân sách huyện

25/12/2020

Dowload

Nghị quyết

Phụ lục

3

71/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Quảng Ninh (nguồn vốn ngân sách cấp huyện quản lý)

25/12/2020

Dowload

4

68/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Hạ tầng kỷ thuật khu dân cư Mộc sách, xã Vạn Ninh

25/12/2020

Dowload

5

64/NQ-HĐND

Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

25/12/2020

Dowload

6

63/NQ-HĐND

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

25/12/2020

Dowload

7

62/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021

25/12/2020

Dowload

8

61/NQ-HĐND

Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021

25/12/2020

Dowload

9

60/NQ-HĐND

Nghị quyết sáp nhập phòng dân tộc vào Văn phòng HĐND và UBND huyện Quảng Ninh

25/12/2020

Dowload

10

59/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Hạ tầng kỹ thuật các khu đất ở và đất TMDV từ Trung tâm xã về bãi tắm thôn Tân Định

27/11/2020

Dowload

11

58/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất ở và tái định cư thuộc quy hoạch đô thị Dinh Mười

27/11/2020

Dowload

12

57/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Ninh 2, xã Võ Ninh

27/11/2020

Dowload

13

56/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Hạ tầng kỹ thuật phát triển quỹ đất cụm Trung Tâm (Vùng đất lăng thôn Trường Niên)

27/11/2020

Dowload

14

55/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Hoành Vinh xã An Ninh

27/11/2020

Dowload

15

54/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu vực phía Đông Nam Dinh Mười

27/11/2020

Dowload

16

53/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Phê duyệt kinh phí từ nguồn tiền sử dụng đất năm 2020 để bố trí đối ứng và trả nợ (phần ngân sách huyện) các công trình do tỉnh quyết định đầu tư

27/11/2020

Dowload

17

52/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp, cứng hóa cấp bách đường vào bản Sắt, xã Trường Sơn

27/11/2020

Dowload

18

51/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Sửa chữa khắc phục khẩn cấp kè chống sạt lở các xã Xuân Ninh, An Ninh, Vạn Ninh

27/11/2020

Dowload

19

50/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường nội thị ở trung tâm thị trấn Quán Hàu

27/11/2020

Dowload

20

49/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Mở rộng nâng cấp hạ tầng tuyền đường cấp thiết xã An Ninh

27/11/2020

Dowload

21

48/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Đường nối từ bản Hang Chuồn đi khe Nước Lạnh

27/11/2020

Dowload

Các tin khác