Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Chương trình công tác của TT HĐND và UBND huyện từ ngày 28/2 đến 06/3/2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thứ

ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

28/2

 

 

- Giao ban Lãnh đạo UBND huyện.

- Hội ý TTHU.

- Hội ý TT HĐND huyện.

- Dự họp tại Sở TNMT (TGM).

- Dự chương trình tuyên truyền về Luật BVMT tại xã Trường Xuân (TGM).

- Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng (A.Tình, VP, Ban A).

Thứ 3

01/3

 

- Tiếp Công dân (A.Đông).

- Tiếp Công dân (A.Tình).

- Họp BCĐ xây dựng Nông thôn mới (TGM).

Thứ 4

02/3

 

- Ký hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp huyện (A.Đông).

- Họp Tổ chỉ đạo mô hình Dân vận khéo (A.Tình, TCĐ).

- Dự Lễ phát động Tháng thanh niên tại xã Hải Ninh(TGM).

- Họp bàn về thu hồi đất tại TT Quán Hàu (A.Tình, TNMT, KTHT, TCKH, CNVPĐ, CT và CC địa chính TTQH).

- 15h30: Làm việc với UBND TP Đồng Hới (TGM).

Thứ 5

03/3

 

- Dự Ngày hội Biên phòng toàn dân tại xã Trường Sơn (TGM).

- Kiểm tra cơ sở (C.Hải, PBKT-XH, VP, TCKH, KTHT, Ban A).

- Kiểm tra sản xuất nông nghiệp (A.Tình, VP, NN, TTDVNN).

Thứ 6

04/3

 

Tham gia Đoàn làm việc của Thường trực Huyện ủy tại xã Trường Sơn (TGM).

- Họp Uỷ ban nhân dân huyện (TGM).

Thứ 7

05/3

Trực Lãnh đạo UBND huyện (A.Tình).

Trực Lãnh đạo UBND huyện (A.Tình).

CN

06/3

- Trực Lãnh đạo UBND huyện (A.Đông).

- Tập huấn QS-QP tại Quân khu 4 đến ngày 25/3 (A.Tình).

- Trực Lãnh đạo UBND huyện (A.Đông).

Các tin khác