Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Infographic: Mức lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú trên cả nước từ ngày 05/02/2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 22/12/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 75/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú. Theo đó, mức lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú trên cả nước từ ngày 05/02/2023 như sau:

 

Các tin khác